Návrh pravidel pro RC historické modely, pro roky 2013 až 2015, platná v klubu SAM 95 Bohemia

AZákladní ustanovení

    Klub SAM 95 Bohemia, uznává za historický model, takový  model, který vznikl před padesáti roky a dříve. Na základě tohoto, může být od soutěžících požadováno, aby předložili plány modelů, nebo fotografie, které dokazují dobu vzniku modelů. Organizátor soutěže, může přeměřit a převážit model soutěžícího a porovnat tyto míry (nebo jejich násobky), s výkresovou dokumentací, aby se potvrdilo, že jsou dodržena stanovená pravidla.
    Pokud má model vystavený průkaz identity, (průkaz, který znamená, že model prošel přejímkou v rámci klubu), nemusí na přejímku.
    Rok vzniku, jméno modelu a jméno konstruktéra, by mělo být uvedeno na povrchu modelu.
    Sam 95 Bohemia, povoluje změnu profilu nosných ploch, ale profil by měl zachovat poměrnou tloušťku.
    Velikost modelu je možno upravit, není-li stanoveno jinak. Kormidla mohou být upravena pro řízení RC soupravou, mohou být dělená v libovolném místě, ale nesmí se měnit jejich tvar a velikost.
    Plankování nosných ploch je přípustné, jen pokud je měl originál.
    Z důvodu použití RC soupravy a tím zvětšení hmotnosti modelů, je povoleno zesílení konstrukce. Je doporučeno použití původních materiálů, nedostupné materiály mohou být nahrazeny balsou.
    Umístění podvozku musí být shodné s originálem, jednokolový podvozek může být nahrazen dvoukolovým, ale nesmí tomu být naopak.
    Vrtule musí být dvoulisté, nesklopné a nekovové. Sklopné vrtule jsou povoleny u elektro kategorií, nebo i u motorových modelů, pokud je měl originál.
    Soutěžícím se doporučuje uzavřít pojištění, proti způsobeným škodám, protože soutěžící zodpovídá za škody způsobené modelem. Z bezpečnostních důvodů se musí všichni soutěžící podřídit pokynům pořadatelů soutěží.
    Let modelu je měřen časoměřičem, určeným pořadatelem. V každé soutěžní kategorii, může soutěžící použít dva modely, ale rozdílné konstrukce. Pokud dojde k rozlétávání a soutěžící se do něj dostane s oběma modely, musí se rozhodnou pouze pro jeden, se kterým rozlétávání poletí. Ve výsledkové listině se musí objevit modely oba.  Soutěžící musí model řídit sám. Může mít až tři pomocníky, ale ti nesmí do řízení modelu fyzicky zasahovat.
    Při použití článků Li-xx, může být tato baterie složena z více článků  serio-paralelně  tak, aby výsledné napětí bylo shodné jako u předepsaného počtu článků.
    Všechny kategorie se mohou létat na kola, nebo volně, podle rozhodnutí pořadatele.
    V obou případech zodpovídá pořadatel za hladký průběh soutěže.
    V případě shodných výsledků se pořadí soutěžících stanoví na základě rozlétávání, pokud se soutěžící s pořadatelem nedohodnou na jiném způsobu, například losováním. Čas kdy začne rozlétávání , musí být soutěžícím  oznámen minimálně patnáct minut předem. Z důvodu dosažení rozhodnutí v rozlétávání, může být maximální doba letu modelů neomezená.

 B. Povinnosti pořadatele

    Pořadatel musí dbát na dodržování stanovených pravidel. Výjimečně je možno tato pravidla přizpůsobit   místním podmínkám.
    Pořadatel musí zvolit způsob létání s ohledem na použité frekvence vysílačů.
    Pokud vítr dosáhne rychlosti 8 m/s, může se soutěž přerušit nebo ukončit a vyhodnotit výsledky z odlétaných kol.
    Pořadatel určí plochu pro hodnocení přistání.
    Pořadatel musí zajistit bezpečný provoz při létání.
    Frekvence použitých vysílačů, mohou být kdykoliv během soutěže kontrolovány, zda frekvence odpovídá přihlášené. Pokud bude několik vysílačů používat stejnou frekvenci, je vhodné použít tabulku frekvencí a kolíčky. Pokud si soutěžící zablokuje svoji frekvenci odebráním kolíčku, musí do deseti minut odstartovat, aby zbytečně dlouho tuto frekvenci neblokoval.

 
C. Jednotlivé kategorie

ARC – (OTVR)

     Bezmotorové modely- model musí vyhovovat všeobecným pravidlům. Rozpětí modelu může být maximálně 3,5 m (138 palců), hmotnost maximálně 5 kg. Šňůra pro ruční vlek, může být maximálně 100metrů dlouhá a to i případě, že se použije vlek přes kladku. Může se použít i katapult, stávající z dvaceti metrů gumy a osmdesáti metrů šňůry. Pořadatel vytýčí bázi A a B, kde se na jedné straně musí upevnit startovací zařízení do země a druhá strana, je maximální napnutí katapultu. Vzdálenost těchto bází je maximálně 170 metrů.
    Počet letů. Soutěžící má nárok na vykonání pěti letů, bez možnosti opravy. Do celkového výsledku se započítávají tři nejlepší lety.
    Měřené maximum je 300 sec. Pokud model přistane mimo prostor vytýčený pořadatelem pro přistání, je celý let hodnocen nula body.

 ARC – A2 – (Nordic Sailplanes)

   Modely původní kategorie A2, celková nosná plocha 32 – 34 dm čtverečních, minimální hmotnost minimálně 410 gramů.
    Modely této kategorie se nesmí zvětšovat, ani zmenšovat. Vzlétají pomocí vlečné šňůry o celkové délce 100metrů, buď přímým vlekem, nebo přes kladku. Povolen je i katapult, složený z dvaceti metrů gumy a osmdesáti metrů šňůry. V tomto případě se startuje pomocí bází A a B, stejně jako u ARC.
    Pro ovládání jsou povolena pouze dvě serva. Soutěžící má nárok na vykonání pěti startů, bez možnosti opravy. Pro konečné pořadí se sečtou tři nejlepší lety. Letové maximum je 240 sec. Pokud model přistane mimo prostor vytýčený pořadatelem pro přistání, je celý let hodnocen nula body.

BRC – E – W
     
    Modely typu Wakefield, postavené v původní velikosti, zvětšování, nebo zmenšování není povoleno.
    Pohon – elektromotor řady 300 s převodovkou, libovolný převod. Přímý náhon není povolen. Pohonná baterie 7 článků Ni xx, nebo 2 články Li xx. Doba chodu motoru je maximálně 60 sec., měřené maximum je 300sec.
    Soutěžící má nárok na vykonání čtyřech letů, do celkového hodnocení se započítávají tři nejlepší.
    Pokud model přistane mimo prostor vytýčený pořadatelem pro přistání, je celý let hodnocen nula body.

CRC – Classic
 
     Motorové modely, opatřené pouze motory MP-JET-40 Classic o zdvihovém objemu 0,6ccm, s originální nádrží 2ccm, která je součástí motoru. Vrtule je povolena pouze dvoulistá, o maximálním průměru 200mm.
    Létají se čtyři starty, do konečného součtu se započítávají tři nejlepší. Letové maximum je 420 sec.
    V případě rozlétávání, způsob určí pořadatel. Přistání mimo určený prostor, znamená 0 bodů za celý let.  

CRC – Atom
       
    Motorové modely, opatřené pouze detonačním motorem SUPER ATOM 1,8 ccm s originální nádrží o obsahu 3,5ccm, která je součástí motoru. Vrtule je povolena pouze pevná, dvoulistá o maximálním průměru 280 mm.
    Létají se čtyři starty, do konečného součtu se započítávají tři nejlepší. Letové maximum je 600 sec.
    V případě rozlétávání, způsob určí pořadatel. Přistání mimo určený prostor, znamená 0 bodů za celý let.   

 
½ A Texaco

    Motorové modely, poháněné jednotným motorem Cox 0,49 o zdvihovém objemu 0,8 ccm, se žhavicí svíčkou, se sáním řízeným membránou a s originální nádrží o objemu 5,1 ccm, která je součástí motoru. Je povoleno použití tlumiče výfuku a prodloužení jehly karburátoru. Vrtule je povolena pouze dvoulistá, pevná, o maximálním průměru 200mm.
    Hmotnost modelu. Plošné zatížení (na průmět nosných ploch) musí být minimálně 24,4g/dm čtvereční..
    Soutěžící má nárok vykonat čtyři starty, do konečného hodnocení se započítávají nejlepší tři. Měřené maximum, je 600sec.
    V případě rozlétávání, způsob určí pořadatel. Přistání mimo určený prostor, znamená 0 bodů za celý let.
   
 
Texaco

    Motorové modely poháněné motory o obsahu do 10,647 ccm, ( není povolena konverze motoru, rok výroby není omezen), nebo motorem s jiskřivou svíčkou do 20 ccm, vyrobený do 31.12.1949.
    Hmotnost modelu. Plošné zatížení, (počítáno na průmět nosných ploch), musí být minimálně 30,5 g/dm čtvereční.
    Palivo, na každých 550 g hmotnosti modelu, 2ccm. Viz následující tabulka:
 

Příděl paliva dle hmotnosti modelu.

          Od ( g )                                        

                Do ( g )

             Palivo ccm

 

                  600

                        2

                  601

                  1150

                        4

                 1151

                  1700

                        6

                 1701

                  2250

                        8

                 2251

                  2800

                       10

                 2801

                  3350

                       12

                 3351

                  3900

                       14

                 3901

                  4450

                       16

                 4451

                  5000      

                       18

    Palivová nádrž musí být průhledná, kontrolovatelná z vnějšku modelu. Motor se může před startem zahřívat a před startem je povoleno doplnění paliva za běhu motoru.. Ovládání otáček motoru je povolené. Z důvodu bezpečnosti, musí být každý motor, zastavitelný radiovým povelem. Toto může být pořadatelem kontrolováno.
    Model vzlétá ze země. Počet letů tři, počítají se lepší dva. Letové maximum je 900 sec.
    V případě rozlétávání, způsob určí pořadatel. Přistání mimo označený prostor, znamená 0 bodů za celý start.  

OTMR – (Old Timer Gas LER) třída A
  
    
Soutěžit je možno s jakýmkoliv modelem, postaveným před rokem 1951. Nejmenší plošné zatížení je 30,5 g/dm čtvereční, jako plocha se rozumí průmět nosných ploch do vodorovné roviny. Maximální povolený obsah motoru je  pro všechny použité motory 4,9 ccm. Všechny použité motory, musejí být vyrobeny před rokem 1957 a nebo 1960, ale jen za předpokladu, že  mají pouze kluzná ložiska.
    Motory s vyplachováním typu Schnuerle, nebo PDP, s výbrusem ABC, nebo AAC, jsou zakázané. Rovněž jsou zakázané motory se vstřikováním, turbonasáváním, laděnými výfuky, nebo s výfuky zvyšujícími výkon. Repliky motorů, schválené SAMem, jsou povolené a považované za rovnocenné s motory originálními. Motory s jiskřivou svíčkou, které jsou vybavené mechanickým přerušovačem, jiskřivou svíčkou, palubní baterií, indukční cívkou a tranzistorovým zapalováním, jsou povolené.
    Doba chodu motoru s jiskřivou svíčkou je 35 sec.
    Doba chodu dieselového motoru vyrobeného před rokem 1950 je 35 sec.
    Doba chodu dieselového motoru vyrobeného po roce 1949 je 23 sec.
    Doba chodu motoru se žhavicí svíčkou, je 23 sec.
Modely s motorem se žhavicí svíčkou, musí mít minimální plochu křídla 8,85 dm čtverečních, na 1 ccm objemu motoru.
    Modely třídy „A“, startují ze země, nebo mohou startovat z ruky, ale jen tehdy, pokud o tom rozhodne ředitel soutěže, ale potom toto rozhodnutí platí pro všechny modely této třídy.
    Létají se čtyři starty, do konečného výsledku se započítávají lepší tři. Doba letu je maximálně 480 sec. V případě rozlétávání, způsob určí pořadatel. Přistání mimo označený prostor, znamená 0 bodů za celý start.  

OTMR-( Old Timer Gas LER) třída B    

    Soutěžit je možno s jakýmkoliv modelem, postaveným před rokem 1951. Nejmenší plošné zatížení je 30,5 g/dm čtvereční, jako plocha se rozumí průmět nosných ploch do vodorovné roviny. Všechny použité motory, musejí být vyrobeny před rokem 1957 a nebo 1960, ale jen za předpokladu, že  mají pouze kluzná ložiska.
    Motory s vyplachováním typu Schnuerle, nebo PDP, s výbrusem ABC, nebo AAC, jsou zakázané. Rovněž jsou zakázané motory se vstřikováním, turbonasáváním, laděnými výfuky, nebo s výfuky zvyšujícími výkon. Repliky motorů, schválené SAMem, jsou povolené a považované za rovnocenné s motory originálními. Motory s jiskřivou svíčkou, které jsou vybavené mechanickým přerušovačem, jiskřivou svíčkou, palubní baterií, indukční cívkou a tranzistorovým zapalováním, jsou povolené.
    Obsah válců motorů vyrobených před rokem 1950, je od 5ccm do 20 ccm Obsah válců s jiskřivou svíčkou, vyrobených po roce 1949 je od 5 ccm do 10,65 ccm. Doba chodu těchto motorů je 35 sec.
    Obsah válců dieselových motorů je od 5ccm, do 10,65 ccm. Doba chodu dieselových motorů, vyrobených do roku 1950 je 35 sec, doba chodu dieselového  motoru vyrobeného po roce 1949 je 23 sec.
    Modely, poháněné motory se žhavicí svíčkou, mohou mít nejmenší plochu křídla 8,85 dm čtverečného, na 1ccm. Obsah válců motorů se žhavicí svíčkou je od 5 ccm do 10,65 ccm.
    Doba chodu motoru se žhavicí svíčkou je 23 sec.
    Modely této třídy musí startovat ze země. Létají se čtyři starty, do konečného výsledku se započítávají lepší tři. Doba letu je maximálně 480 sec. V případě rozlétávání, způsob určí pořadatel. Přistání mimo označený prostor, znamená 0 bodů za celý start.

 NMR 2,5 Nostalgie Gaz LER

    Soutěžit je možno s jakýmkoliv modelem, který byl navržen před rokem 1957. Nejnižší plošné zatížení je 173 g/ 1ccm.
    Motor – jakýkoliv s jiskřivou svíčkou, jakýkoliv se žhavicí svíčkou s příčným vyplachováním a nebo diesel o obsahu válce 2,49 ccm. Tlakování palivové nádrže je povolené. Motory s vyplachováním typu Schnuerle, PDP, nebo výbrusy ABC a AAC, nejsou povolené. Doba chodu motoru je 18 sec.     Modely třídy „A“, startují ze země, nebo mohou startovat z ruky, ale jen tehdy, pokud o tom rozhodne ředitel soutěže, ale potom toto rozhodnutí platí pro všechny modely této třídy. Modely této třídy , startují ze země, nebo mohou startovat z ruky, ale jen tehdy, pokud o tom rozhodne ředitel soutěže, ale potom toto rozhodnutí platí pro všechny modely této třídy.
    Létají se čtyři starty, do konečného výsledku se započítávají lepší tři. Doba letu je maximálně 360 sec. V případě rozlétávání, způsob určí pořadatel. Přistání mimo označený prostor, znamená 0 bodů za celý start.
 

NMR Nostalgie Gas LER

    Soutěžit je možno s jakýmkoliv modelem, který byl navržen před rokem 1957. Nejnižší plošné zatížení je 173 g/ 1ccm.
    Je možné použít motor se žhavicí svíčkou s příčným vyplachováním, nebo dieselový motor s obsahem válců od 2,5ccm do 10,65 ccm, nebo jakýkoliv motor s jiskřivou svíčkou, o obsahu válců od 2,5 ccm do 20ccm, vyrobené před rokem 1961. Tlakování palivové nádrže je povolené. Motory s vyplachováním typu Schnuerle, PDP, nebo výbrusy ABC a AAC, nejsou povolené. Doba chodu motoru je 18 sec.
    Modely musí startovat ze země. Létají se čtyři starty, do konečného výsledku se započítávají lepší tři. Doba letu je maximálně 360 sec. V případě rozlétávání, způsob určí pořadatel. Přistání mimo označený prostor, znamená 0 bodů za celý let.

CRC-E-Hromadný start
     
    Motorové modely, k jejichž pohonu se používá stejnosměrný elektromotor řady 600, bez převodovky.
    Modely startují společně na povel startéra a na jeho další povel se motory vypínají. Doba chodu motorů je 60 sec. Létá se šest startů, vždy dva na jedno nabití akumulátorů. V každém startu se přidělují body posledním pěti přistávajícím , 1-2-3-4-5 bodů  Modely, které nalétají deset minut ( maximun) získají bod navíc, ale musí do jedné minuty po uplynutí deseti minut přistát.
    Model, který nepřistane do označeného prostoru pro přistání, není v daném kole hodnocen. Celkové hodnocení se provede součtem bodů ze všech šesti kol. V případě rozlétávání, o jeho způsobu rozhodne pořadatel.

CRC-E-Sport 400

    Motorové modely,  k jejichž pohonu se používá stejnosměrný motor řady 400, bez převodovky, Speed 400 /6V. Motor musí být sériové výroby, bez   úprav a bez kuličkových ložisek.
    Vrtule může být libovolná, ale nesmí být kovová.  Pohoná baterie se může skládat ze dvou článků Lixx, nebo ze šesti článků Nixx, libovolné kapacity. Doba chodu motoru – prvních 90 sec. Letové maximum 600 sec.
    Model, který nepřistane do označeného prostoru pro přistání, není v daném kole hodnocen. Létají se čtyři starty, konečný výsledek je součtem třech nejlepších letů. V případě rozlétávání, o jeho způsobu rozhodne pořadatel.

CRC-Open
     
    Motorový model, poháněný jakýmkoliv elektromotorem, napřímo, nebo s převodovkou. Vrtule libovolná, nekovová. Pohonná baterie může být ze dvou článků Lixx, nebo sedm článků Nixx, libovolné kapacity. Doba chodu motoru, prvních 45 sec. Letové maximum 600 sec.                        
    Model, který nepřistane do označeného prostoru pro přistání, není v daném kole hodnocen. Létají se čtyři starty, konečný výsledek je součtem třech nejlepších letů. V případě rozlétávání, o jeho způsobu rozhodne pořadatel.

Návrh pravidel si můžete stáhnout ve formátu word zde.


SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA   SAM 95 – Bohemia  2011 - 2012

Stáhnout pravidla SAM95

 

 

                     

 Základní ustanovení

 

    1. Specifikace  historického  modelu

Model (replika) je postaven podle stavebního plánu (vzoru), který vznikl před 31.12.1960.

Volné modely musí být postaveny v měřítku 1:1.

Modely řízené RC soupravou mohou být v jakémkoli měřítku, mimo ARC-A2 a BRC-EW.

Soutěžící je povinen předložit na požádání výkres, nebo dokument o vzniku modelu.

Na povrchu modelu uvést název modelu, rok vzniku a  konstruktéra původního modelu.

       Maximální hmotnost modelu  5000g;  maximální rozpětí  3,5 m,  maximální  plocha  křídla 150 dm2; minimální plošné  zatížení 12g/dm2.

       Model musí být tvarově shodný s původním modelem.

Je zakázán přenos informací z modelu detekující termiku. (vario)

 

2. Stavební a konstrukční odchylky 

Model smí být vybaven determalizátorem.

Je povoleno ovládání směrového kormidla pro přímý vlek. Není povolen krouživý vlek.

Model by mě být z původních materiálů.(nedostupné je možno nahradit.)

       Zákaz použití moderních materiálů (uhlíková vlákna, laminát a polystyren).

       Na potah modelu může být použita folie imitující papír. Zákaz lesklých a průhledných folií.

       Zesílení konstrukce pro RC zařízení v modelu je povoleno.

       U motoru uloženého invertně možno změnit polohu.

       Dřevěnou vrtuli je možno nahradit plastovou. Zakázaná kovová.

Modely řízené RC soupravou smějí ovládat směrovku, výškovku a motor.

Kategorie CRC-show není omezena počtem ovládaných prvků.

Profil k charakteru létání musí zachovat poměrnou tloušťku.

 

3. Povinnosti pořadatele 

Před soutěží přesně specifikovat podle jakých pravidel bude soutěž organizována,

a s těmito pravidly  řádně seznámit soutěžící .     

       Pro kategorie RC modelů pořadatel určí plochu pro přistání.

       Pořadatel rozhoduje o možnosti opakování startu.

       Zajistit bezpečný provoz při létání.

     

4. Počet modelů

      Soutěžící může do soutěže v jedné kategorii přihlásit dva modely rozdílného typu.

      Při větším počtu soutěžících, může pořadatel počet modelů omezit na jeden.

      Minimální počet pro kategorii jsou tři soutěžící.

 

5. Počet letů a hodnocení

      Let modelu může být uskutečněn pouze s přiděleným časoměřičem.

      Ve volných modelech  se létají pouze 3 starty.

      V kategoriích RC modelů se mohou létat 4 starty, do výsledků se započítávají 3 lepší .

       Při přistání RC modelu mimo určenou plochu pro přistání se let anuluje.

       Při rovnosti bodů o pořadí rozhoduje rozlétávání.

      O způsobu rozlétávání rozhodne pořadatel.

  

Soutěžní kategorie volných modelů

 HA-Větroně

 

            -Vzlet modelu pomocí vlečné šňůry 50 m dlouhé.

            -oprava pokusu do 20 sec.

 

AV-1   -maximum rozpětí 1270 mm v rozvinutém stavu.

            -letové maximum 90 sec.

AV-2   -celková nosná plocha 34 dm2

            -letové maximum 120 sec.

AV-3   -celková nosná plocha do 150 dm2

            -letové maximum 150 sec.

AV-S  -speciál: samokřídla, kachny.

            -letové maximum 90sec.

 

 

HB – MODELY NA GUMU

 

            -vzlet modelu pomocí gumového svazku stejného jako u originálu.

            -za pokus se počítá doba letu kratší 20 sec.

 

BV-1   -modely s pevnou vrtulí s volnoběhem, pevným podvozkem.

            -letové maximum 90 sec.

BV-2   -modely se sklopnou vrtulí, podvozek pevný sklopný, nebo bez podvozku.

            -letové maximum 120sec.

 

 

HC – MOTOROVÉ MODELY

 

CV –   - zdvihový objem motoru dle původní dokumentace, nebo menší.

-za pokus se počítá let kratší 20 sec., nebo překročení doby chodu motoru.

 

            -doba chodu motoru, nebo repliky, dle roku vzniku motoru:

                        -do konce roku 1950  - s jiskřivou svíčkou --30 sec.

                                                           -diesel nebo žhavík ---20 sec.

                        -od roku 1951 do konce roku 1960 ------------15 sec.

                        - po roce 1960-------------------------------------10 sec.

            - letové maximum 150 sec.

 

 

 

 

Soutěžní kategorie radiem řízených modelů

 

ARCBEZMOTOROVÉ MODELY ŘÍZENÉ RADIEM 

 

 ARC- modely větroňů mimo větroně A2

            - modely vzlétají pomocí vlečné šňůry o délce 100m přímým vlekem, nebo přes kladku

- vzlet pomocí gumipraku s maximálně  20m gumy je doplněno vlečnou šňůrou do 100m 

  natažení je povoleno na maximum 170 m.

            - vzlet pomocí navijáku s vratnou kladkou vzdálenou  130m od navijáku

            -letové maximum je 300sec.(5min.)

- létají se 4 starty, do celkového hodnocení se započítají 3 lepší.

 

 

ARC-A2 – modely větroňů A2 postavené v  původním měřítku 1:1.

           - plocha modelu max. 34 dm2, minimální hmotnost 410 g.

            - modely vzlétají pomocí vlečné šňůry o délce 100m přímým vlekem, nebo přes kladku

- vzlet pomocí gumipraku s maximálně  20m gumy je doplněno vlečnou šňůrou do 100m 

  natažení je povoleno na maximum 170 m.

            - vzlet pomocí navijáku s vratnou kladkou vzdálenou  130m od navijáku

            -letové maximum je 300sec.(5min.)

- létají se 4 starty, do celkového hodnocení se započítají 3 lepší.

 

 

CRC - RADIEM ŘÍZENÉ MOTOROVÉ MODELY

 

  CRC–Atom

           - model musí být poháněn pouze detonačním motorem SUPER ATOM 1,8 ccm

              s originální nádrží o obsahu 3,5cm3,která je součástí motoru

- vrtule jen pevná dvoulistá o průměru maximálně 280 mm.

            -letové maximum je 600 sec.(10min.)

- létají se 4 starty, do celkového hodnocení se započítají 3 lepší.

 

   CRC- classic

            - modely  poháněny motory MP-JET-40 CLASSIC o zdvihovém objemu 0,6 ccm.

              s originální nádrží 2 cm3,která je součástí motoru.

  - létají se 4 starty, do celkového hodnocení se započítají 3 lepší.

             -vrtule je povolena jen pevná,dvoulistá, o průměru maximálně 200 mm .

              -letové maximum je  420 sec.(7min.)

 - létají se 4 starty, do celkového hodnocení se započítají 3 lepší.

 

 

 

  TEXACO

          Motory – pro pohon modelu může být použit motor o obsahu do 10,647ccm,

               nebo motor s jiskřivou svíčkou do 20ccm vyrobený do 31.12.1949

- není povolena konverze motoru, rok výroby motoru není omezen.

          Plošné zatížení modelu je minimálně 30,5 g/dm2.(velikost plochy křídla v půdoryse)

          Palivo- 2 cm3 paliva na každých 400g hmotnosti modelu.

                     -(1cm3 paliva na každých 400g hmotnosti modelu.)

 

 

            TABULKA PRO URČENÍ MNOŽSTVÍ PALIVA NA HMOTNOSTI MODELU

 

     hmotnost modelu (g)

Množství paliva(cm3)

   od  (g)

  do  (g)

 

        600

        2  (1)

        601

      1000

        4  (2)

      1001

      1400

        6  (3)

      1401

      1800

        8  (4)

      1801    

      2200

      10  (5)

      2201

      2600

      12  (6)

      2601

      3000

      14  (7)

      3001

      3400

      16  (8)

      3401

      3800

      18  (9)

      3801

      4200

      20  (10)

      4201

      4600

      22  (11)

      4601 

      5000

      24  (12)

 

 

          Palivová nádrž  průhledná o kapacitě v souladu s hmotností modelu včetně přívodní       hadičky.  Není-li toto dodrženo musí být nádrž vyprázdněna (odsátím,nejlépe vyběhnutím         paliva) a po té naplněna odměřeným množstvím paliva.

          Vzlety modelů-model musí vzlétat ze země.

             -měřené maximum je 900 sec. (15 min.)

             - létají se 3 starty, do celkového hodnocení se započítávají 2 lepší.

       ( TEXACO) Při použití polovičního množství paliva

               - měřené maximum 600 sec. (10 min.)

               - létají se 4 starty, do celkového hodnocení se započítají 3 lepší.

 

      CRC-show-retro

         Do této kategorie mohou být zařazeny modely historických modelů  i  letadel.

         Pohon  modelů se spalovacími i elektromotory bez omezení.

Soutěžící nahlašuje začátek obratu slůvkem „TEĎ“,ukončení obratu „KONEC“.     Hodnocení letu provádí dva bodovači , hodnotí provedení obratů známkami  0-10 bodů

          Seznam letových prvků

            - VZLET-model vzlétá ze země následně stoupá a provede pravoúhlou zatáčku.

            - PŘÍMÝ LET-model letí ve výšce do 10m v délce 50m středem v ose letiště.

            - KRUH-model zaletí kružnici 360 stupňů ve stejné výšce o průměru 25-30 m.

            - OSMIČKA-model na tečně první kružnice zahájí a po odlétnutí 8 i ukončí obrat.

            - LET PO TROJÚHELNÍKU-po přímém letu otočí o 60 stupńů  a letí dráhu trojúhelníku.

            - LET POD 3 m-model prolétne ve 3m výšce v délce 30m

            - PŘEMET- z přímého letu udělá přemet o průměru 20-30m a pokračuje v přímém letu

            - STOUPAVÁ ZATÁČKA-z přímého letu vystoupává a o 180° se vrací do protisměru

            - SESTUPNÁ SPIRÁLA-z výšky plynulou sestupnou 360° zatáčkou pod 6m odlétá

            - PŘIBLÍŽENÍ NA PŘISTÁNÍ-průletem ve stejné výši a třemi zatáčkami se přiblíží na-

            - PŘISTÁNÍ-klesavou zatáčkou a srovnáním pozvolna přistane.

            - CELKOVÝ DOJEM Z LETU-bodovači ohodnotí realizmus letu.

- pořadatel nahlásí před zahájením soutěže sestavu která se bude létat. 

            - Počet kol určí pořadatel na základě podmínek.

         Hodnocení letu-součtem bodů od bodovačů  

 

CRC-E   MOTOROVÉ MODELY – ELEKTRO

 

     CRC-EHS-(hromadný start)

- modely se spalovacími motory upravené na pohon se stejnosměrnými elmotory s feritovými   magnety bez převodovky  pouze ve velikosti  600.  

         - doba chodu motoru  60 sec.

            - počet článků-je povoleno 7 článků Ni-xx , nebo 2 články Li-xxx 7,4 V.

            - start modelů-všechny modely startují společně na povel startéra a po 60ti sec. na povel

              startéra vypínají motory.     

            -létá se na 6 letů –na jedno nabití akumulátoru, dva starty (3 x 2 starty =6 letů)

            - po zastavení chodu motorů letí klouzavým letem a snaží se nalétat maximum 10 min.,

               nebo přistát jako poslední

            - v  každém  startu  posledním pěti  přistávajícím  jsou  přidělovány  body   1-2-3-4-5bodů

- modely, které nalétají 10 min. a přistanou do 60 sec. obdrží     6 bodů

- nepřistane-li model do vyznačeného prostoru , není bodově hodnocen .

            -celkové hodnocení-součtem bodů ze všech letů se určuje pořadí.

            -o případném rozlétávání rozhodne ředitel soutěže.

 

     CRC-E –Sport 400  

 - motorový model upravený na pohon elektromotorem.

 - elektromotor-komutátorový s permanentními feritovými magnety  SPEED 400 6V,

              v seriovém provedení bez úprav a kuličkových ložisek.

- vrtule může být sklopná libovolného průměru a stoupání, napřímo bez převodovky .

- pohonná baterie 6 článků Ni-xx ,nebo 2 články Li-xxx 7,4 V, bez omezení kapacity.

       1/ - doba chodu motoru  prvních 90sec. letové maximum 600 sec.

       2/ - doba chodu motoru prvních 60 sec. letové maximum 420 sec.

-          létají se 4 starty, do celkového hodnocení se započítají 3 lepší.

 

CRC-E-OPEN

            -motorový model upravený na jakýkoliv elektromotor

- vrtule libovolného průměru a stoupání možno sklopná, napřímo, nebo s převodovkou.

- pohonná baterie-7 článků Ni-xx,nebo dva články Li-xxx  7,4 V, bez omezení kapacity.

       1/ - doba chodu motoru- 45 sec.  měřené maximum 600sec.

       2/ - doba chodu motoru- 30sec.  měřené maximum  420 sec.

- létají se 4 starty, do celkového hodnocení se započítají 3 lepší.

 BRC-EW 

            - modely typu Wakefield postavené v původní  v měřítku 1:1

- pohon o velikosti 300 - 6V libovolný převod, ne napřímo.

- podvozek dle vzoru zachovat.

- pohonná baterie 7 článků Ni-xxx, nebo 2 články Li-xxx.

- doba chodu motoru 60 sec.měřené  maximum  300 sec.

- létají se 4 starty, do celkového hodnocení se započítají 3 lepší.

 

UPOZORNĚNÍ: kategorie historických modelů nejsou zahrnuty do pojistky SMČR .

            Je vhodné uzavřít pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem letadel.